2024/02/16

Restnoterade antibiotika – hur ska tandläkare agera?

 

Vid förskrivning av antibiotika

 • Håll dig uppdaterad om läget (www.lakemedelsverket.se).
 • Hamstra inte eftersom
  • det ökar bristen och leder till felprioriteringar
  • de mest sjuka drabbas värst vid bristsituation
  • antibiotika ”ligger i skåp och lådor” och datum går ut.
 • När eventuell brist är över – återgå till smalspektrumpreparat enligt riktlinjer!
 • Följ rekommendationer för antibiotikaanvändning (undvik överförskrivning).
 • När bristen är ett faktum hittar du rekommendation och dosregim för alternativa preparat på www.janusinfo.se eller www.strama.se.

 

Råd vid brist

 • Om det aktuella preparatet inte finns i rätt styrka är det bättre att ligga över rekommenderad dos än under.
 • Finns inte amoxicillin så bör man, om inte kontraindikation föreligger, ge en dos klindamycin 600 mg som profylax.
 • Använd aldrig kombinationspreparat med amoxicillin + klavulansyra som profylax.
 • Fenoximetylpenicillin lämpar sig inte som profylax mot infektioner även om det är utmärkt för att behandla infektioner.

 

Information om antibiotika och bristsituationer på Tandläkartidningens hemsida:

Restnoterade antibiotika – varför, vad görs och hur ska tandläkare agera? – Tandläkartidningen.se (tandlakartidningen.se)


Bristsituationer