2020/02/20

Regeringen har uppdaterad strategin mot antibiotikaresistens

Regeringen har beslutat om en uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin bibehåller den övergripande målsättningen att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur, och kommer att gälla till och med 2023.

I strategin står bland annat följande:

Regeringen vill att

  • Strama, en nationell arbetsgrupp inom regionernas system för kunskapsstyrning, stödjer hälso- och sjukvårdshuvudmännens nationella arbete och samordnar regionernas Stramagrupper i arbetet för en klok och ansvarsfull användning av antibiotika
  • huvudmän för hälso- och sjukvård och verksamhetsledningar för berörda verksamheter skapar förutsättningar för ansvarsfull användning av antibiotika och minskad smittspridning

Länk till strategin


Politik