2019/11/19

PrimärvårdsKvalitet i alla regioner

Antibiotikalyftet del 3

Nationella Strama söker resurser via en överenskommelse med Socialdepartementet för att tillsammans med regionerna få största möjliga genomslag för infektionsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården som ger stöd för att lära, följa upp och förbättra vården. Diagnos, förskrivning och labbdata kopplas ihop och kan analyseras med hjälp av definierade indikatorer.

För att stimulera arbetet med PrimärvårdsKvalitet vill vi definiera och följa upp nivåer av införande,  användande och återkoppling. Parallellt med detta följs målnivåer för utvalda indikatorer.

Lokala Stramagrupper kan stödja enskilda vårdcentraler med analys av data, återkoppling, utbildning och förbättringsarbete. Stramas erfarenhet är att återkoppling av verksamheternas egna data är ett kraftfullt verktyg för förändring och utveckling.

För mer information om PrimärvårdsKvalitet

Kvalitetindikationerna för infektioner


Antibiotikalyftet