2019/06/11

PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet bjuder in till inspirationsdag den 16 september 2019.
En dag med dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning.

Under dagen delas erfarenheter från flera håll i landet, där man använt olika metoder för att komma igång med lokalt förbättringsarbete med hjälp av data i PrimärvårdsKvalitet, som du kan ta med till din organisation.  hoppas även att detta ska bli startpunkten för ett nätverksbygge mellan deltagarna!

Länk till inbjudan och anmälan


Workshop