2018/07/03

Pc-allergi ökar risk för MRB

En nyligen publicerad studie i BMJ från Storbritannien har studerat hur uppgiven Pc-allergi påverkar risken för MRB och C difficile.

Resultaten visar att de med dokumenterad PC-allergi får bredare behandlingar med andra antibiotikaklasser än betalaktam och ökad risk för MRSA och infektioner med Clostridium difficile. Detta faktum är ytterligare ett skäl för att bedöma, utreda och dokumentera PC-allergi på ett korrekt sätt

Länk till artikeln


Studier