Nyheter

Rapport2017/06/14

Swedres 2016

Varje år sammanställer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en rapport, Swedres-Svarm, om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i…

Läs mer