Nyheter

Rapport2018/10/29

Säkerhetsvarning för kinoloner

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar begränsningar i användningen av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika efter…

Läs mer
HALT2018/09/25

HALT i korthet 2017

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat den nationella rapporten ” Halt i korthet 2017”, resultat från mätning av vårdrelaterade infektioner,…

Läs mer