News

2017/06/14

Swedres 2016

Varje år sammanställer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en rapport, Swedres-Svarm, om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i…

Läs mer
2017/05/24

Bygga lokaler i en tid av AMR

Vårdbyggnader för en post-antibiotika värld är titeln på en temadag i Göteborg 21 september Centrum för vårdens arkitektur…

Läs mer
2017/05/05

Sjunkande förskrivning på recept

Folkhälsomyndigheten har presenterat sin första kvartalsrapport för 2017. Antibiotikaförsäljningen mätt i recept/1000 invånare minskade med 0,6% under senaste…

Läs mer
2017/04/25

Europeiska vaccinationsveckan

Vaccinationer är världens effektivaste medicinska åtgärd för folkhälsan Vaccinationsveckan, som äger rum 24–30 april, har initierats av WHO…

Läs mer
2017/03/31

Nya behandlingsrekommendationer

Programråd Strama har identifierat behandling av ESBL-producerande och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier som ett prioriterat område. Infektioner orsakade av…

Läs mer

Tags