2016/02/24

På väg mot 250-målet

När vi summerar 2015 ser via att antibiotikaförskrivningen på recept sakta fortsätter att sjunka i Sverige. Det här är en glädjande utveckling i kampen mot antibiotikaresistens där det fortsatt är viktigt att öka följsamheten till behandlingsrekommendationerna. I riket som helhet förskrivs 323 recept/1000 inv och år, en minskning med 2% jämfört med 2014. Alla de tre storstadregionerna minskar och totalt 15 av 21 landsting/regioner. Intervallet mellan högst och lägst är 252-352 recept/100 inv.