2017/03/21

Otto Cars utsedd till expert i FN

Professor Otto Cars, grundare av ReAct – Action on Antibiotic Resistance, har utsetts som medlem av Förenta Nationernas (FN:s) koordineringsgrupp för antimikrobiell resistens. Antibiotikaresistensfrågan togs för första gången upp i FN:s generalförsamling i september 2016. Den koordineringsgrupp som nu är under uppbyggnad är en av åtgärdspunkterna i den politiska deklaration som antogs av generalförsamlingen 2016.

Läs mer i Pressmeddelandet från ReAct nedan

Otto Cars utsedd till expert i FN

 


Internationellt uppdrag