2019/03/05

Nya regnbågsbroschyren klar

Nu lanseras en uppdatering av det som vi till vardags kallar regnbågsbroschyren.

Den har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket.

Urinvägsinfektioner, sexuellt överförbara infektioner och lungsjukdomen kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är exempel på avsnitt som är nya för utgåvan. Dessutom har informationen om vad som tyder på allvarlig infektion utökats till att omfatta även vuxna, och inte enbart barn som tidigare.

Broschyren innehåller bland annat avsnitt om öroninflammation, halsfluss, bihåleinflammation, lunginflammation, hud- och mjukdelsinfektion och andra infektioner som är vanliga bland patienter som söker sig till öppenvården.

Webbversionen nås via denna länk

Tryckeriet version i A5-format skickas ut till lokala Stramagrupperna 8 mars för vidare spridning ut till sjukvården.

Appen Strama nationell är uppdaterad med samma innehåll. Den nya versionen kan just nu bara läsas i androidtelefoner. Apple har en långsam och byråkratisk process, men på G

Det nya innehållet kan även läsas i appens spegling på vanlig dator 


Behandlingsrekommendationer