2016/05/03

Ny svensk antibiotikastrategi

Regeringen lanserade 23 april en ny Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens

Socialminister Gabriel Wikström presenterade innehållet på Stramadagen 11 maj Strategin har ett One Health perspektiv och omfattar arbete mot antibiotikaresistens hos människor, djur och i miljön. Även frågor som ekonomi, utbildning, forskning och bistånd lyfts fram och strategin ska gälla fram till år 2020. Under Mål 6, som handlar om stödjande strukturer och system skriver man: ” Regeringen vill att:
Programråd Strama leder huvudmännens nationella arbete och samordnar landstingens Stramagrupper som stödjer samt följer upp verksamheten i arbetet med klok och ansvarsfull användning av antibiotika på humansidan. Inom djur och livsmedelssektorn fortsätter Strama VL (veterinär och livsmedel) med kunskapsstöd till olika aktörer” Programråd Strama ser som sin uppgift att tillsammans med lokala Stramagrupper i landet ta dokumentets innehåll från ord till handling. Vi verkar för att skapa förutsättningar för detta arbete genom att identifiera vilka kunskapsunderlag som behöver tas fram och att tillräckliga resurser avsätt för arbetet mot antibiotikaresistens både lokalt och nationellt.
Se strategin här: Svensk strategi antibiotikaresistens