2018/01/12

Ny nationell handlingsplan mot AMR

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har lett arbetet med att ta fram en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens för perioden 2018-2020.

Bakom planen står 25 myndigheter och organisationer som ingår i en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens. Programråd Strama är en av aktörerna

Handlingsplanen omfattar hälso- och sjukvård, folkhälsa, den yttre miljön, djurhållning, veterinärmedicin, livsmedel och forskning. Den är avgränsad till de nationella myndigheternas arbete mot antibiotikaresistens och innehåller framförallt sådana aktiviteter som kräver samverkan mellan flera myndigheter eller sektorer.

Länk till dokumentet

 


Handlingsplan