2022/12/05

Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika

 

Nationella arbetsgruppen (NAG) Strama har tagit fram ett antal indikatorer för rationell antibiotikaanvändning i slutenvård/på sjukhus. Syftet med indikatorerna är att de ska vara en hjälp för sjukhusen att förbättra sin antibiotikaanvändning genom att mäta och följa upp denna på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt.

Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika 2022-11-29


Kvalitetsindikatorer