2018/05/17

Nationella resistensdata från Svebar

Folkhälsomyndigheten har börjat publicera nationella och regionala rapporter om antibiotikaresistensens hos viktiga sjukdomsframkallande bakterier i Sverige.

Både nationella rapporter och lokala rapporter, som omfattar respektive deltagande laboratorium, tas årligen ut från Svebar. De finns tillgängliga som PDF- och Excelfiler. Rapporterna innehåller data från fem år, både för resistens mot enstaka antibiotikum och samtidig resistens mot ett eller flera antibiotika. De är avsedda att användas som underlag för att ta fram bilder till exempelvis presentationer vid Stramamöten

Data finns nu för tillgängliga för blododlingar med fynd av E-coli, S.aureus och K.pneumoniae

Länk till rapporterna


Rapport