2017/03/14

Möte på Socialdepartementet

15 mars träffar Programråd Strama tjänstemän på Socialdepartementet för att diskutera hur vi tar regeringen strategi mot antibiotikaresistens från ord till handling

  • Fler nya och fler uppdaterade nationella behandlingsrekommendationer
  • Införa antibiotikaronder på alla akutsjukhus
  • Använda Infektionsverktygets hela potential
  • System för diagnoskopplade och lab.svarskopplade förskrivningsdata i primärvården
  • System för att följa upp tecken på underförskrivning
  • Ge tillräckliga resurser för Stramaarbete lokalt och nationellt

Politik