2016/09/22

Möte om antibiotikaresistens i FN:s generalförsamling 21 sept

Wide of the Hall while PGA opens the meeting. Year 1: Event to mark the anniversary of the adoption of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals

Den 21 september anordnades ett högnivåmöte om antimikrobiell resistens (AMR) i FN:s generalförsamling. De få men allvarliga hälsofrågor som tidigare diskuterats i FN:s generalsförsamling är hiv/aids, icke-smittsamma sjukdomar och ebola. Mötet är en möjlighet att skicka en stark politisk signal till alla länder och berörda sektorer om behov av vidare åtgärder för att bekämpa AMR.

Gabriel Wikström ledde den svenska delegationen från Social- och Näringsdepartementet

Här kan du läsa en sammanfattning från mötet i FN: generalförsamlingen

Länk till den gemensamma deklarationen som antogs

Lär regeringens egna rapport om mötet


Politik