2016/10/28

Möte med lokala Strama

mote-med-lokala-strama-26-oktober-2016strama-mote-161026

Programråd Strama har haft möte med lokala Stramagrupper i Stockholm 26-27 oktober. Mötet är samarrangerat med Folkhälsomyndigheten som ansvarade för programmet dag två. Dagarna har innehållit mycket värdefulla diskussioner som är av stor betydelse för det fortsatta arbetet mot antibiotikaresistens både lokalt och nationellt. Styrkan i det svenska arbetet ligger i samarbete mot samma mål


Möte