2018/11/09

Material inför antibiotikaveckan 2018

Nu är materialet till antibiotikaveckan färdigt.

Alla filmer hittar du på Skydda antibiotikans nya Youtube-kanal: https://bit.ly/2OoD1Ms
Allt annat material inklusive filmerna för nedladdning kommer att finnas under Material på skyddaantibiotikan: https://skyddaantibiotikan.se/material
Allt material kan vidarebefodras, laddas ner, användas och spridas!

Överblick kampanjmaterialet 2018

Filmer till väntrums-tv och sociala medier
Nya för i år:
· Antibiotikaresistens och livsmedel – lång, med och utan ljud
· Antibiotikaresistens och livsmedel – kort, med och utan ljud
· Spridning av resistenta bakterier inom vård och omsorg, med och utan ljud
· Vad du kan göra för att minska spridning mellan människor, med och utan ljud
· Hotet mot antibiotikan – kort (kort version av förra årets film)

Från föregående år:
· Hotet mot antibiotikan – lång
· Fem experter berättar om antibiotikaresistens
· Five experts about antibiotic resistance (engelsk textning)

Logotyp till tryckmaterial eller digitalt
Skydda antibiotikans logotyp
Banners Skydda antibiotikan till din e-postsignatur
Två olika banners att kopiera och klistra in i e-postprogrammets inställning för e-postsignatur under en kortare eller längre tid.
Den andra lyder: ”Antibiotika är till för att rädda liv.” och fungerar året runt.

Affisch
till t ex väntrum, från 2017

Saveantibiotics.se på engelska


Antibiotikaveckan