2017/01/12

Löfven om AMR

Statsminister Stefan Löfven skriver 8 januari om Svensk säkerhetspolitik på DN Debatt

I regeringens nya säkerhetsstrategi lyfter han fram 8 primära hot, varav ett benämns hälsohot

”Hälsohot. Hot mot befolkningens hälsa är smittsamma sjukdomar men också andra typer av biologiska och kemiska hot. Dessa kan ha formen av bakterier, virus och andra mikroorganismer, men det kan också vara radioaktiva, biologiska och kemiska vapen. Ett särskilt svårt hot mot den moderna sjukvården är den ökade resistensen mot antibiotika. I Sverige behövs beredskapsplaner som övas, och resurser för hantering av olika typer av hälsohot som influensapandemier”

Antibiotikaresistens är högt upp på regeringens agenda och Strama förutsätter att detta ska återspeglas i resurser till arbetet i Sverige

stefan-lofven

 


Politik