2023/10/03

Lansering av antibiotikaprofylax vid urologiska ingrepp

Ny kategori profylax lanseras 3/10 i app Strama Nationell på urologveckan i Sundsvall eftersom Sveriges urologer är först ut i profylaxdelen. Svensk Urologisk Förening har i samarbete med Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för klinisk mikrobiologi och Strama gjort ett gediget arbete med en klinisk riktlinje för antibiotikaprofylax vid urologiska ingrepp, se remissversionen här.

NAG Strama och arbetsgruppen för app Strama Nationell ser positivt på samarbete med övriga specialitetsföreningar för framtagande av profylaxrekommendationer även inom deras områden. Kontakta appstramanationell@strama.se för vidare diskussion.


profylax