2017/10/31

Kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten

Våren 2017 tog Programråd Strama initiativ till att ta fram rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten.

Det arbetet är nu klart och redovisas i bifogat dokument som skickats ut till landsting och regioner, lokala Stramagrupper, SKL, privata digitala vårdgivare, berörda myndigheter, Svenska läkarförbundet, Svenska läkaresällskapet och berörda specialitetsföreningar.

Kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten


Kvalitetsindikatorer