2019/10/31

Kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten

Nationell arbetsgrupp Strama har uppdaterat text och kvalitetsindikatorer i dokumentet Rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten.

Det nya dokumentet ersätter det tidigare från 171030.

I det aktuella dokumentet har det tillkommit indikatorer för pneumoni, akut mediaotit och hud-och mjukdelsinfektioner. Samma budskap som redan tidigare fanns i löpande text för dessa diagnoser återspeglas nu även i indikatorer.

Kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten – 191031

Indikatorerna i detta dokument finns även återgivna i dokumentet Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården inklusive bilagor från Socialstyrelsen som även publiceras idag.


Kvalitetsindikatorer