2023/04/03

Invasiva grupp A streptocker

Det finns rapporter om ökad förekomst av allvarliga streptokockinfektioner. Strama har löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten kring detta. I nuläget ser vi ingen anledning att ändra rekommendationerna för behandling av tonsillit. Vid tecken till misstänkt allvarlig sjukdom ska alltid ställning tas till om patienten ska remitteras för ytterligare utredning och behandling. Det har också rapporterats ökad förekomst av scarlatina. Scarlatina ska behandlas vilket kommer att göras tydligare i appen Strama Nationell.


invasiva grupp a streptokocker