2018/04/27

Inspelning från Workshop om ”antibiotic stewardship” på sjukhus.

Workshopen genomfördes 18 april 2018
Allt fler Stramagrupper har eller planerar för att öka stramainsatserna på våra sjukhus – en viktig del i detta arbete är antibiotikaronder. Dagen fokuserade på stramafrågor för att öka och utvärdera följsamheten till behandlingsriktlinjerna inom sluten vård.
Stort fokus låg på antibiotikaronder:
– hur kan de genomföras
– hur kan de utvärderas – effekt, ekonomi
– hur har de gått för de som hållit på ett längre tag
– hur kan de permanentas på sikt, organisatorisk tillhörighet, ekonomi
Filminspelning från dagen 


Workshop