2019/09/12

Ingen Svenska HALT 2019

Folkhälsomyndigheten genomför tillsammans med Senior alert en årlig mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende (Svenska HALT). I år kommer vi inte att göra någon HALT-mätning. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten ska se över hur vi ska förvalta mätningen, kostnaderna och hur ofta vi ska göra mätningen. När översynen är klar återkommer vi med information om de framtida mätningarna.

Förvaltningsgrupp – Svenska HALT
Enheten för övervakning och samordning
Folkhälsomyndigheten
halt@folkhalsomyndigheten.se


HALT