2020/02/07

Ingen indikation för screening av mykoplasma-STI vid symtomfrihet

Aktuell artikel i Debattartikel i Läkartidningen med undertecknande från Venerologer, Smittskyddsläkare och Nationella Strama

”Vi väljer att stå fast vid striktare indikationer för diagnostik och behandling av mykoplasmainfektion och att prioritera användningen av viktiga antibiotika vid allvarligare sjukdomar än symtomfri mykoplasmainfektion. I slutänden handlar det om att motverka antibiotikaresistens och därmed behålla en hög patientsäkerhet.”

Länk


Debatt