2019/03/04

Informationsmaterial till personal och patienter (anhöriga) från Strama Västra Götaland

Strama VGR har med stöd från Nationella Strama tagit fram informationsmaterial (broschyrer + affischer).

”Bakterier i urinen hos äldre” och ”När hjälper antibiotika?”.

Materialet är översatt till sju språk.

Kopplat till materialet om bakterier i urinen hos äldre finns också en kort presentation med talad text (svenska) för vårdpersonal, tex på SÄBO att titta på.
Till ”När hjälper antibiotika?” finns en film, anpassad till tex väntrummet varför den är ljudlös. De kan ses via internet (Youtube, Vimeo) på t ex mobil/padda/dator.

Materialet finns under fliken Informationsmaterial – lokalt framtaget material.


Informationsmaterial