2019/08/19

Infektioner och antibiotika hos äldre på särskilt boende – resultat från Svenska HALT 2018

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat den nationella rapporten ” Infektioner och antibiotika hos äldre på särskilt boende – resultat från Svenska HALT 2018”. I år har vi valt ett nytt format för rapporten, e-publikation.

Publikationen hittas på följande sida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/infektioner-och-antibiotika-hos-aldre-pa-sarskilt-boende/


HALT