2017/11/13

Hela världen uppmärksammar antibiotikaresistens

Den här veckan är det fullt fokus på arbetet mot antibiotikaresistens i hela världen

Ta del av kampanjerna och sprid budskapet vidare

WHO – World Antibiotic Awareness Week

ECDC – European Antibiotic Awareness Day  och #KeepAntibioticsWorking

25 svenska myndigheter och organisationer i kampanjen Skyddaantibiotikan och mötet Antibiotikaforum 16 november

Se fem experter beskriva varför vi behöver motverka utvecklingen av antibiotikaresistens länk


World Antibiotic Awareness Week