2018/09/25

HALT i korthet 2017

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat den nationella rapporten ” Halt i korthet 2017”, resultat från mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikabehandling och riskfaktorer hos vårdtagare på särskilt boende 2017.

Publikationen hittas på följande sida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/svenska-halt-i-korthet-2017/


HALT