2017/02/02

Framgångsfaktorer i arbetet mot antibiotikaresistens

En rapport om framgångsfaktorer och utmaningar i lokalt arbete mot antibiotikaresistens som utförts på uppdrag av Programråd Strama hösten 2016.

Det primära syftet med undersökningen har varit att identifiera möjliga framgångsfaktorer i det arbete som gjorts för att nå en rationell antibiotikaanvändning i öppen- och slutenvården. Undersökningen baseras på intervjuer i sex landsting med personer i och utanför den lokala Stramaorganisationen. I den inledande sammanfattningen lyfts de huvudsakliga fynden fram i punktform. Viktiga områden är ledningens stöd, efterfrågan och uppföljning av data och resultat, verksamhetschefer och lokala opinionsledare, vårdens organisation och patientflödesprocess, fungerande system för diagnoskopplade förskrivningsdata, antibiotikaronder på sjukhus och tvärprofessionella Stramagrupper med tillräckligt avsatt tid och finansiering för att leda och stödja arbetet.

framgangsfaktorer-och-utmaningar


Rapport