2016/07/18

Fortsatt sjunkande antibiotikaförskrivning på recept

I den senaste månadsrapporten för förskrivning av antibiotika på recept från Folkhälsomyndigheten ses en fortsatt sjunkande trend. För perioden 1/1 2016- 30/6 2016 har förskrivningen i riket sjunkit med 3%. 16 av 21 landsting/regioner minskar, tre har oförändrad nivå och två ökar. Arbetet fortgår för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på bedömningar och behandlingar av infektioner och därmed minska antalet onödiga antibiotikarecept. Även om en låg antibiotikaförskrivning inte i sig självt är tillräckligt för att motverka fortsatt resistensutveckling så är det en hörnsten i arbetet och något som vi har makt att påverka med kunskap


Förskrivning