2020/08/10

Fortsatt lägre förskrivning av antibiotika

Folkhälsomyndigheten har presenterat nya data med antibiotikaförsäljningen i öppenvård till och med 31 juli 2020.

”Under juli hämtades 19,3 recept per 1000 invånare ut i riket. Det är 1,5 recept fler än föregående månad och 4,4 recept färre än i juli 2019.

Vid en jämförelse av den senaste 12-månadersperioden (aug 2019 – juli 2020) med den dessförinnan (aug 2018 – juli 2019), har antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med 10 %. Under samma period har försäljningen minskat i samtliga regioner. Gotland minskade sin försäljning mest, med 16 %, under den senaste 12-månadersperioden. Norrbotten minskade sin försäljning med 13 % och Stockholm sin försäljning med 12 %.

I månadsrapporten finns också tillagda grafer över försäljningen av luftvägsantibiotika inom öppenvården. Försäljningen har minskat i alla åldersgrupper och av alla preparat som vanligen förskrivs för luftvägsinfektioner jämfört med 2019.”

Länk till rapporten

Det återstår att analysera i vilken grad som olika faktorer under pandemin har påverkat förskrivningen. Många av åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19 har också haft effekt på spridningen av luftvägsinfektioner och både skillnader i sjukvårdens organisation och människors sökbeteende kan ha betydelse.


Förskrivning