2023/10/24

Föreslagna minimiresurser till regionala Stramagrupper

Nu finns ett dokument som kan användas som riktmärke för vilka resurser Stramaarbetet minst behöver ha regionalt och lokalt på akutsjukhus. Dokumentet är framtaget av NAG Strama och har efterfrågats såväl av regionala Stramagrupper som av beslutsfattare på olika nivåer.

Föreslagna minimiresurser till regionala Stramagrupper


Stramas resurser