2019/01/07

Filmer om UVI hos äldre och svårläkta sår

Svårläkta sår

En föreläsning om svårläkta sår hos äldre av Hanna Wickström, allmänläkare och forskare i Blekinge. Undervisningsmaterial kopplat till Svenska HALT. Ett projekt i samverkan mellan Strama, Folkhälsomyndigheten och Senior Alert. Mätningar av vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer och antibiotikaanvändning på äldreboenden.

Länk till filmen

UVI hos äldre

En föreläsning om urinvägsinfektion hos äldre av Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare och forskare i Västra Götaland. Undervisningsmaterial kopplat till Svenska HALT. Målet är att förebygga förekomsten av infektioner och att ha en klok användning av antibiotika för att motverka biverkningar och resistensutveckling.

Länk till filmen


Utbildning