2019/02/11

Filmer för utbildning

Nu har vi samlat utbildningsfilmer på ett ställe på hemsidan

I vänsterfliken på startsidan hittar man dom under Filmer och Webbutbildningar, Utbildnings- och informationsfilmer

Direkt länk till sidan

Det här kan du hitta:

-UVI hos äldre

-Svårläkta sår

-Rationell antibiotikaanvändning för urologer, 2 filmer

-Antibiotic Stewardship för internmedicinare, 2 filmer

-Nyheter om I i SIR-systemet

-Exempel för nätverk för läkare med ansvar för SÄBO


Utbildning