2017/04/25

Europeiska vaccinationsveckan

vaccin-funkar

Vaccinationer är världens effektivaste medicinska åtgärd för folkhälsan

Vaccinationsveckan, som äger rum 24–30 april, har initierats av WHO för att uppmärksamma och öka medvetenheten om hur stor betydelse vaccinationer har för hälsan.

I Sverige har vaccinationsprogrammen fungerat så bra att flera allvarliga sjukdomar nu är helt, eller nästan, borta. I världen som helhet räddar vaccinationsprogram miljontals liv varje år. År 2015 var över 85 procent av alla spädbarn i världen vaccinerade mot flera allvarliga sjukdomar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/april/vaccinationsveckan-sjukdomarna-vi-kan-skydda-oss-mot/


Vaccin