2016/11/21

Antibiotikaforum och Skydda Antibiotikan

 

18 februari uppmärksammades Europeiska antibiotikadagen bl.a. via Antibiotikaforum i Stockholm. Där samlades 23 myndigheter och organisationer för ett gemensamt möte

Dagen inleddes med att Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, samt Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, gav en internationell utblick samt resonerade kring Sveriges roll och regeringens strategi inom området.

Därefter bjöd årets antibiotikaforum på föreläsningar som gav en bred lägesbild och blickar framåt över det svenska arbetet inom sektorerna människa, djur och livsmedel samt miljö.

antibiotika_kebnekaise

Ta även del av kampanjen Skydda Antibiotikan


Europeiska antibiotikadagen