2016/07/27

EU-riktlinjer för korrekt och ansvarsfull antibiotikaanvändning

ECDC har på uppdrag av EU tagit fram ett väl komprimerat utkast till gemensamma strategier och riktlinjer för ”Strama-arbete”/Antimicrobial Stewardship inom EU. Öppen remiss via ECDC fram till 5 september. Thomas Tängdén från Sverige har deltagit i arbetsgruppen. Läs gärna då det är ett intressant utkast till ny EU policy

Programråd Strama har skickat in ett remissvar efter diskussion på det senaste mötet 1 september

Remiss