2019/12/13

Ett antibiotikasmart Sverige

Syftet med Antibiotikasmart Sverige är att underlätta bred samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional, kommunal och internationell nivå och samtidigt engagera samhällsmedborgare. På så sätt bidrar projektet till att uppfylla Sveriges nationella strategi för arbetet mot antibiotikaresistens.

Mål:

• 1 000 000 antibiotikasmarta samhällsmedborgare år 2030
• 100 antibiotikasmarta kommuner år 2030
• Alla Sveriges regioner ska vara antibiotikasmarta år 2030
• 10 antibiotikasmarta internationella samarbetsprojekt 2030

Projektet löper över fem år, finansieras av Vinnova som en del av satsningen på visionsdrivna innovationsmiljöer för bättre hälsa.

Partners i projektet är Folkhälsomyndigheten, forskningsinstitutet RISE, Strama, ReAct, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Tanums kommun, Lunds kommun och Nässjö kommun.

För mer information se här

 


Vinnovaprojekt