2017/05/24

Etikdag om vårdcentraler på nätet

Vad gör en vårdcentral till en vårdcentral? Behövs det personliga mötet för att ställa en diagnos? När krävs ett personligt möte? Ökar de digitala tjänsterna sjukvårdskostnaderna?

Läkaresällskapet och Läkarförbundet arrangerar gemensam etikdag på Läkaresällskapet i Stockholm 29 september 10-16.00. Dagen är kostnadsfri och lunch serveras

För mer information och anmälan klicka här

 


Utbildning