2017/09/06

Etik & värdeutmaningar i arbete mot AMR

CARe (Center for antibiotika resistance research) i Göteborg arrangerar ett symposium 15-16 nov i med rubriken Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik.

Antibiotikaresistens är enligt världshälsoorganisationen WHO en global utmaning som allvarligt hotar den moderna medicinens framsteg och människors hälsa. Arbetet med att bromsa resistensutveckling och hantera problem på grund av uppkommen resistens aktualiserar många svåra etik- och värdefrågor på alla nivåer, från sjukvårdens vardag till global politik. Detta symposium är öppet för alla med intresse för dessa frågor och presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.

Symposiet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan. Mer information och elektroniskt anmälningsformulär finns här: länk


Symposium