2021/06/14

Ditt inre apotek!

 

Antibiotika påverkar alla bakterier i och på kroppen. Vad kan det få för konsekvenser? Vad gör bakterierna egentligen i och på vår kropp?Strama Stockholm har skapat en evidensbaserad informativ sida om vår mikrobiota med fokus på vad vi kan påverka och inte.

Antibiotika i onödan ökar inte bara på resistensutvecklingen utan påverkar oss även negativt. Därför ska man avstå antibiotika om det inte är nödvändigt. Gå in och ta del av den senaste forskningen som finns inom ämnet på: www.dittinreapotek.se


Antibiotika