2022/11/24

Checklista Stramautbildning BT-läkare

 

Stramanätverket och NAG Strama har tagit fram en checklista som stöd för regionala Stramagrupper som utbildar läkare under bastjänstgöring (BT).

BT kommer successivt att ersätta allmäntjänstgöring (AT) för läkare. I målbeskrivningen för BT-läkare ingår kunskap om principer för rationell antibiotikaanvändning.

 

Checklistan hittar du här: Stramautbildning för BT-läkare Checklista 221012


Checklista