2016/12/28

Alternativ till Cedax

Som ni känner till upphör tillgången på Cedax (ceftibuten) inom kort. Läkemedelsverket föreslår som förstahandsalternativ andra produkter som innehåller ceftibuten via licensförskrivning av läkemedel godkänt i annat land. Som andrahandsalternativ föreslås cefixim också via licensförskrivning av läkemedel godkänt i annat land. RAF har nu sammaställt ett underlag för cefexime som strax kommer att ligga på RAF:s hemsida

cefixime-raf-pm_161222_sls_raf


Ceftibuten