2017/05/24

Bygga lokaler i en tid av AMR

Vårdbyggnader för en post-antibiotika värld är titeln på en temadag i Göteborg 21 september Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers arrangerar dagen tillsammans med infektionssjukvården vid Skånes Universitetssjukhus.

Den överväldigande andelen av våra befintliga vårdbyggnader är utformade för en värld där vi har antibiotika som fungerar. Nu står vi på tröskeln till en tid där vi riskerar att så inte är fallet. Så har FN nyligen förklarat antibiotikaresistens som ett globalt hot mot mänskligheten. Sverige är mitt i en omfattande investeringsvåg i vårdbyggnader. Då måste vi tänka noga efter på vilket sätt framtidens vårdbyggnader kan bidra till att minska detta hot.

Erfarenheter från byggandet av den nya infektionskliniken i Malmö 2005-2010 har beskrivits i en artikel i den vetenskapliga tidskriften HERD 2013. Under temadagen kommer man att reflektera över hur dessa erfarenheter kan skalas upp när nu Skånes Universitetssjukhus planerar att bygga stora nya sjukhusbyggnader i både Malmö och Lund. Och från detta dra slutsatser om hur denna kunskap kan användas i resten av Sverige.

För mer information och program klicka på denna länk

 


Utbildning