2022/04/12

Brist på vancomycin

En långvarig brist på kapsel vancomycin har uppstått som förväntas kvarstå åtminstone oktober 2022. Kapsel vancomycin rekommenderas för CDI vid medelsvår förstagångs CDI samt vid svår och komplicerad CDI. Vancomycin rekommenderas också vid ett första recidiv av CDI.

Se alternativ behandling i bifogat dokument.

Brist på vancomycin 220408


Behandlingsrekommendationer