2019/12/20

Antiviraler vid influensa gör nytta

Äldre och allvarligt sjuka influensapatienter blir i genomsnitt friska två-tre dagar tidigare om de får antiviralt influensaläkemedel. Övriga tillfrisknar i snitt en dag tidigare vid samma behandling. Det framgår av en europeisk studie som gjorts under tre influensasäsonger.

Studien omfattar 15 europeiska länder och totalt 3 266 patienter med influensasymtom. Den har finansierats av EU-kommissionen och letts från universiteten i Oxford, Storbritannien, och Utrecht, Nederländerna.

Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare i VGR har deltagit i studien

Läs mer här:

The Lancet 2019 _ Oseltamivir versus usual care for influenza-like illness in primary care

Presssmeddelande influensa SVE

 


Publikation