2018/11/09

Antibiotikasmarta sjuksköterskor

I en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens behöver allas kompetens tas tillvara.

Sjuksköterskan har, som ansvarig för omvårdnad, ett stort ansvar i det multidisciplinära arbetet runt patienten när det gäller att undvika VRI, och samtidigt minska onödig antibiotikaanvändning till följd av det.

Vi vill uppmärksamma detta nu i samband med Antibiotikaveckan 12-18 november 2018

Nationell kampanj – Antibiotikasmarta sjuksköterskor
Strama har tagit ett nationellt initiativ till en särskild informationskampanj riktad till sjuksköterskor i slutenvård.

Syftet är att stärka och öka medvetenheten om antibiotikaresistens och sjuksköterskans betydelse för patientens bästa i den kliniska vardagen.

Rondkortet
I kampanjen ingår ett rondkort i fickformat. Fokus ligger på en aktiv och reflekterande dialog på ronden utifrån fyra åtgärder riktade mot den specifika antibiotikabehandlingen. Till kortet finns också en film som ska användas vid implementeringen. Den ger en djupare förklaring av de fyra åtgärdernas betydelse.

· Rondkortet beställs här: Beställningsblankett

· Filmen laddas hem härifrån: https://www.youtube.com/watch?v=JwfuNKkxeag&feature=em-share_video_user

Materialet finns under Informationsmaterial på strama.se

Patienten har rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.


Antibiotikasmarta sjuksköterskor